• banners

P.M.H. HT1

SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-C-200W-chrom

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-C-200W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-C-300W-chrom

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-C-300W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-C-400W-chrom

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-C-400W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-C-600W-chrom

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-C-600W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-C-800W-chrom

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-C-800W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-W-200W-bílá

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-W-200W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-W-300W-bílá

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-W-300W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-W-400W-bílá

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-W-400W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-W-600W-bílá

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-W-600W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-W-800W-bílá

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-W-800W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-MS-200W-metalická stříbrná

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-MS-200W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-MS-300W-metalická stříbrná

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-MS-300W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-MS-400W-metalická stříbrná

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-MS-400W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-MS-600W-metalická stříbrná

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-MS-600W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-MS-800W-metalická stříbrná

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-MS-800W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-B-200W-černá

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-B-200W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-B-300W-černá

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-B-300W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-B-400W-černá

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-B-400W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-B-600W-černá

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-B-600W
Na dotaz
SLEVA
15 %

P.M.H. HT1 topná tyč PMH-HT1-B-800W-černá

5 138 Kč s DPH 4 368 Kč s DPH
PMH-HT1-B-800W
Na dotaz